วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หลักสูตรวิชาพยากรณ์ศาสตร์ โดย หมอน้อย (ปริญญา นิ่มประยูร)หลักสูตรวิชาพยากรณ์ศาสตร์

ในยุคที่วิชาการพยากรณ์ชีวิตยังเป็นเรื่องที่น่าคิดค้นคว้าและท้าทาย ทั้งเป็นความต้องการของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ชมรมพยากรณ์ศาสตร์ จึงเปิดอบรมหลักสูตรการพยากรณ์ชีวิตให้กับบุคคลทั่วไป เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างกัน หรือนำไปประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังรายการต่อไปนี้

วิชาเรียน วิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง (ระดับอาชีพ) หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาเลข ๗ ตัว หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาการดูลายมือ หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาการจับยาม หลักสูตร ๒ เดือน (สำหรับผู้มีพื้นฐานโหราศาสตร์ไทย)
วิชาไพ่ยิปซี หลักสูตร ๒ เดือน
วิชาการตั้งชื่อ หลักสูตร ๑ เดือน

วันที่เรียน ทุกวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ โปรดพิจารณาจากตารางสอน

สถานที่ ชมรมพยากรณ์ศาสตร์ ๑๔/๓๑ ตึกป้อมตำรวจข้างโรงเรียนสุนีพิทยา ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม๔ ปทุมวัน หรือบ้านพัก ๔๖๖ รามอินทรา ๑๐๙ ซ.พระยาสุเรนท์ ๓๐

ผู้ถ่ายทอด อาจารย์ปริญญา นิ่มประยูร (หมอน้อย) ผู้อำนวยการชมรมพยากรณ์ศาสตร์ และ อ.วรพล แสงมุกดานันท์ ผู้จัดรายการอ่านดวงตามดาว 94 FM. ของ ททบ.5

ตำราเรียน ตำราฟรี และท่านจะได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์เจ้าของตำราโดยตรง
จำนวน รับจำนวน ๑๐ ท่าน / ชั้นเรียน (พระภิกษุจะถวายความรู้โดยไม่คิดค่าเล่าเรียน)

ค่าเล่าเรียน
วิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน ค่าเล่าเรียน ๕,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ค่าเล่าเรียน ๗,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาเลข ๗ ตัว ค่าเล่าเรียน ๔,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาการดูลายมือ ค่าเล่าเรียน ๔,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๓ เดือน
วิชาการจับยาม ค่าเล่าเรียน ๓,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๒ เดือน (ผู้มีพื้นฐานโหรไทย)
วิชาไพ่ยิปซี ค่าเล่าเรียน ๓,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๒ เดือน
วิชาการตั้งชื่อ ค่าเล่าเรียน ๒,๐๐๐ บาท หลักสูตร ๑ เดือน

การรับสมัคร โดยตรงกับอาจารย์ผู้ถ่ายทอด โทร. ๐๘๔ - ๑๒๙๗๑๗๙ ๐๒ - ๖๕๔๒๙๓๖

จบการศึกษา เมื่อจบการศึกษาทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรของชมรมพยากรณ์ศาสตร์

ตารางสอน วัน เวลา วิทยา
เสาร์ 09:00 น. - 11:00 น.
11:30 น. - 13:30 น.
14:00 น. - 16:00 น.

เลข ๗ ตัว
ลายมือ การจับยาม

อาทิตย์
09:00 น. - 11:30 น.
12:00 น. - 15:00 น.
15:30 น. - 17:30 น.

โหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน
โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง
ไพ่ยิปซี


หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรเร่งรัดใช้เวลาเรียน ๓ เดือน โดยเลือกเรียนวันใดวันหนึ่งคือสัปดาห์ๆ ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง หรือใช้เวลาเรียน ๒ เดือนโดยเลือกเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔ ชั่วโมง โปรดติดต่อโดยตรง

หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยพื้นฐาน

เบื้องต้นเป็นการกล่าวบทไหว้ครูบาอาจารย์โหรไทย

ภาคที่ ๑
ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล - จักรราศี
ประวัติของวิชาโหราศาสตร์ในโลก
ดาวพระเคราะห์ในระบบสุริยะวิถี
กระแสธาตุธรรมประจำราศี
ตัวเลขและทิศประจำราศี
สัญลักษณ์ประจำราศี
ภูมิประเทศประจำราศี
พลังงานราศีสามแบบ
การจัดแบ่งภาคจักรราศี
เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล
สถิติการวิจารณ์ดวงชะตาตัวอย่าง
สรุปเคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๑

ภาคที่ ๒
ประวัติเทวะกำเนิดตามคัมภีร์โลกธาตุ
วันเดือนปีตามจันทรคติ / สุริยคติ
อัตราการโคจรของดาวพระเคราะห์
เทวราชเจ้า ๒ เรือน ๒ ราศี
เรื่องวิญญาณธาตุ / อากาศธาตุ
การแยกประเภทเทวราชเจ้า
บุคลิกของเทวราชเจ้า
การแยกธาตุธรรมเทวราชเจ้า
สีสันและทิศแห่งเทวราชเจ้า
เกษตรบดี ประ อุจ นิจ มหาจักร
ราชาโชค จตุพิธ - จักรไทย
อนุเกษตรเทพเจ้าสลับภพชาติ
มหาปริวรรตเทพเจ้าสลับภพชาติ
สถิติการวิจารณ์ดวงคนดังในสังคม
สรุปเคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๒

ภาคที่ ๓
ประวัติชาติเวรกำเนิดและการเกิดภพชาติ
เทวราชคู่ธาตุ คู่อสีติธาตุ
เทวราชร่วมเรือน / ร่วมราศี
เทวราชคู่มิตร
เทวราชคู่สมพล
เทวราชคู่ศัตรู
สูตรเทวราชสัมพันธ์ ๒๘ พระองค์
ลัคนาเทพเจ้าผู้กำหนดสรรพสิ่ง
ตนุลัคน์ตัวตนแห่งพระผู้เป็นเจ้า
การกำเนิดสิบสองภพชาติ
สถิติการวิจารณ์ดวงคนดังเป็นตัวอย่าง
สรุปเคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๓

ภาคที่ ๔
การถอดรหัสจักรวาลในสนามพยากรณ์
การผสมเรือนอาศัย การกุม การเล็ง
การถอดรหัสประเทศไทย
การถอดรหัสผู้มีอำนาจวาสนา
การถอดรหัสชีวิตความรัก / กามารมณ์
การถอดรหัสการเงิน / ความร่ำรวย
การถอดรหัสอาชีพธุรกิจการงาน
สาธิตการทำนายดวงชะตานักเรียนในห้อง
สรุป เคล็ดวิชาในวงการโหรภาคพื้นฐาน


หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง
(ระดับอาชีพ)


เบื้องต้นเป็นการกล่าวบทไหว้ครูบาอาจารย์โหรไทย

ภาคที่ ๑
เคล็ดวิชาการแห่งการหยั่งรู้จิตใจมนุษย์
ทบทวนการผสมภพกระทบเทวราช
การคำนวณเทวราชครองจิตใจ
เทวราชที่ครอบงำจิตทุกพระองค์
เทวราชเจ้าใน ๑๒ ภาพชาติ
ตนุเศษสร้างภพลัคนาสร้างชาติ
การขัดมุมดาวตนุเศษ
สถิติการวิจารณ์ดวงคนดังเป็นตัวอย่าง
สรุปเคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๑

ภาคที่ ๒
เคล็ดวิชาว่าด้วยตนุลัคน์พระเจ้าผู้เป็นใหญ่
ตนุลัคน์เทพผู้กำหนดวาสนา
ตนุลัคน์สร้างภพลัคนาสร้างชาติ
การขัดมุมดาวพยากรณ์ ๒ ลัคนา
สถิติการวิจารณ์ดวงคนดังเป็นตัวอย่าง
สรุปเคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๒

ภาคที่ ๓
เคล็ดวิชาว่าด้วยอำนาจแสงรังสีสัมพันธ์
การตามแสงรังสีเทพ
การแฝงแสงรังสีเทพ
การร่วมเรือนรังสีเทพ
การถ่ายแสงรังสีเทพ
การคัดกรองพลังแสงรังสี
สถิติการวิจารณ์ดวงคนดังเป็นตัวอย่าง
สรุปเคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๔

ภาคที่ ๔
เคล็ดวิชาว่าด้วยอำนาจบารมีของตรีเทพ
การอาราธนาเทวราชตรีเทพ
การพยากรณ์จรระบบสมบูรณ์
การคำนวณชันษาจร (ลัคนาจร)
เคล็ดลับดาวตรีเทพกับชันษาจร
การพยากรณ์จรในรอบปี
การพยากรณ์จรในรอบเดือน
การพยากรณ์จรในรอบวัน
สาธิตการวิจารณ์ดวงชะตานักเรียนในห้อง
สรุป เคล็ดวิชาในวงการโหราศาสตร์ไทย

ภาคผนวก
คัมภีร์เคล็ดวิชาทักษาพยากรณ์
ปฏิบัติการทักษาเทวราชเจ้า
พลังงาน ๘ ภูมิ ๑๒ ภพ
การวินิจฉัยดาว ๘ เทพ
สาธิต การวิจารณ์ดวงชะตานักเรียนในห้อง
สรุป เคล็ดวิชาทักษาพยากรณ์ในระดับอาชีพ


หลักสูตรวิชาเลข ๗ ตัว

เบื้องต้นเป็นการกล่าวบทไหว้ครูบาอาจารย์สัตเลขไทย

ภาคที่ ๑
การสร้างฐานเลข ๗ ตัวในเรือนชะตา
สัตเลขไทยกับปฏิทินของคนไทย
การวางดาวพระเคราะห์ในเรือนชะตา
เรื่องของฐานวันเดือนปีสัตเลขไทย
ประวัติเทวะกำเนิดตามคัมภีร์โลกธาตุ
สรุป เคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๑

ภาคที่ ๒
การผสมคำทำนาย ๒๑ เรือนกับฐานที่ ๔
ความหมายของเรือนสัตเลขไทย
การผสมเทวราชสัตเลขไทย
การถอดรหัสสัตเลขไทย
วิจารณ์ดวงสัตเลขไทยตัวอย่าง
อิทธิพลกำลังดาวฐานที่ ๔
วิจารณ์ดวงสัตเลขไทยนักเรียนในห้อง
สรุป เคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๒

ภาคที่ ๓
พระเคราะห์คู่จิตวิญญาณของฐานที่ ๔
จิตวิญญาณระดับล่างกลางสูง
พลังอำนาจเทวราชคู่ธาตุ
พลังอำนาจเทวราชคู่มิตร
พลังอำนาจเทวราชคู่สมพล
พลังอำนาจเทวราชคู่ศัตรู
พลังอำนาจเทวราชคู่เกษตร
วิจารณ์ดวงสัตเลขไทยนักเรียนในห้อง
สรุป เคล็ดวิชาในภาคเรียนที่ ๓

ภาคที่ ๔
เคล็ดวิชาการพยากรณ์สัตเลขไทยจร
การขับภูมิทักษาเข้าเรือนสัตเลขไทย
การพยากรณ์กำลังดาวพระเคราะห์จร
การพยากรณ์จรในรอบวันเดือนปี
วิจารณ์ดวงสัตเลขไทยนักเรียนในห้อง
สรุป เคล็ดวิชาในวงการโหรสัตเลขไทย


ด้วยรักและผูกพัน
จาก.... อาจารย์ปริญญา นิ่มประยูร (หมอน้อย)

Noiparinya@hotmail.com
โทร. ๐๘๔ - ๑๒๙๗๑๗๙ ๐๒ - ๖๕๔๒๙๓๖

2 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีคะ อาจารย์น้อย
  แวะมาเยี่ยมชมหน้าเว็บบอร์ดคะ ดูดี เรียบง่าย มีหลักการและชัดเจนคะ
  ขอให้อาจารย์น้อย และครอบครัว มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  นะคะ

  เคารพและระลึกถึงเสมอ
  อนันตลัย ( น. เพชรรุ่ง)

  ตอบลบ
 2. ขอทราบรายละเอียดหลักสูตร,สถานที่เรียนและค่าเล่าเรียนครับ

  ตอบลบ